Napsali o nás

METALWORLD - rozhovor

Kapela, která působí na severu Moravy se zapsala do mého podvědomí silněji až teprve po vydání jejich zatím posledního dema "Sole Light ...". Zvláštností této party je hlavně zpívající bubeník. Kromě toho je také mluvčím kapely a dnes odpovídal na mé všetečné otázky. Slovo má Dalibor.

Ahoj Dalibore! Představ, prosím, stručně kapelu PARASOPHISMA. Proč a kdy jste vznikli, odkud pocházíte, jak byste se stylově zařadili ?

Za dobu vzniku kapely je možno považovat rok 1994. Po roční existenci byla natočena první nahrávka "One Of Neverending Possible Progressions And Variants, Which Rise Maybe...", která byla přirovnávána k MY DYING BRIDE, už jen asi proto, že sestava obsahovala mimo jiné i housle. Stejně tak jako zmíněná kapela.

Nato došlo k rozsáhlým změnám v sestavě. Tato se po tříleté prodlevě a mnoha změnách prozatím ustálila v této podobě: Monika Hrubá-příčná flétna, zpěv; Radim Darda- kytara; Martin Krul-basa; Dalibor - zpěv, bicí.
V tomto složení byla natočena druhá, nejnovější nahrávka "Sole Light Point…", která vznikala v období let 97-98. Šířená začala být v lednu 99.

K hudbě mohu říct jen to, že vždy jsem se snažil o experimentální a ničím nevázané pojetí hudby, kterou jsme společně tvořili. Výsledek je kombinací činitelů, které nás kdysi hudebně ovlivnily a tento by se snad dal charakterizovat jako jakýsi druh "experimentálního metalu" s kořeny prostého big beatu či vlivy heavy, doom a death metalu nebo i prvky jazzu.
Na otázku proč jsme vznikli asi existuje jednoduchá odpověď. Protože nás bavilo hrát a chtěli jsme zjistit, zda naše hudba je zajímavá i pro ostatní.

Z hlediska geografického zařazení se přikláníme k tomu, že jsme z Karviné či Karvinska asi proto, že většina členů tj. já, Martin i Radim jsme z karvinského okresu. Monika je z vesnice Háj ve Slezsku, ležící blízko Opavy a neustále nám vytýká, že je v tomto opomíjena. Vbrzku k nám přibude další "Opavák" a to saxofonista, který situaci okolo místa působnosti nejspíše ještě více zkomplikuje.

Vaše nejnovější demo má nezvykle dlouhý název. Můžeš nastínit proč jste se pro takový název rozhodli a co vlastně má vyjadřovat ?

Názvy jak obou nahrávek, tak i jednotlivých písní, jsou delší jen proto, aby lépe vyjadřovaly obsah a myšlenku názvu a lépe vystihovaly to, co je výjevem na obalu a co má obal v závislosti na názvu vyjadřovat. V případě "Sole Light…" je o tom, že ne vše co se zdá být nesmírně složité, složitým být musí. Tato složitost může vyplývat také z nepochopení problematiky jasnosti a jednoduchosti možných řešení, která jsou mnohdy individuálně lehce dosažitelná.

Některé názvy jsou rovněž metaforou k obsahu, sdělení či výjevu. Toto se stoprocentně týká názvů obalů, ale i některých písní.

Jak se liší muzika posledního dema od vašeho debutu "One Of Neverending Possible Progressions And Variant, Which Rise Maybe" (mimochodem taky hodně dlouhý název) ?

Lze říci, že "Sole Light..." je od předchozí nahrávky zcela odlišná jak hudbou samotnou, tak i jejím zpracováním, i přesto,že sestava nástrojů, které hudbu tvoří je téměř stejná, až na obsazení sólového nástroje, kterým je flétna. Určitě také proto, že sestava byla v průběhu existence kapely značně obměněná.

Nynější tvorba je převážně zaměřena na techniku hry, propracování aranží, tvoření harmonických a melodických linek a v neposlední řadě i pestrost zpěvových a hlasových poloh, kde došlo myslím k výrazným změnám ( doufám, že k lepšímu) oproti nahrávce staré. Lze nalézt nejen hrdelní chropot a určité prozatím experimentální hlasové polohy, ale i v nemalé míře ženské zpěvy.

Kde a za kolik je možné dema získat ?

Tak samozřejmě, že obě dema jsou k dispozici na mé adrese a "Sole Light..." snad ještě u některých distributorů. "One of ..." je už hudbou minulosti, ale pro zájemce ji lze ještě zajistit.  "One of..." stojí 60Kč+poštovné a "Sole Light..." 80Kč+poštovné.

Měl jsem vás možnost vidět o prázdninách na několika akcích (17. 7. v Seloutkách u Prostějova na Hardfestě). Kde jste v létě hráli a na které akce máte dobré vzpomínky ?

V létě jsme hráli, pokud pominu několik klubových akcí v našem regionu a vlastně po celé Severní Moravě, pouze na několika koncertech. Za zmínku snad stojí asi jen akce v Seloutkách, Letnice v Břidličné a ještě klubovky v Praze v RC Industry a v Opavě RC Špek.

Rádi samozřejmě vzpomínáme na všechny koncerty, kde jsme se alespoň trochu lidem líbili. Akce v Seloutkách (opožděné díky kapele From Beyond) patřila určitě k těm lepším, jak po zvukové stránce, tak i návštěvností, která je v mnoha případech ubohá např. Praha 27.8. klub Industry. I přes malou návštěvnost se nám ale tato akce taktéž velice líbila. Hlavně po jejím ukončení:-) (pozdravení Petru Korálovi, Petru&Uproar + Mirku&Mystik) Taktéž byla fajn akce v Brně v Brooklynu (zdravím Keliho a Louďu)

Při vašich vystoupeních mě překvapily nejvíce dvě věci: 1/ tvůj zpěv jakožto bubeníka a 2/ použití netradičního hudebního nástroje - flétny. Můžeš tyto "neobvyklosti" nějak okomentovat ?

Zpívat s bicími, dle mého, je stejně obtížné jako zpívat současně s kytarou či basou. Nevidím v tom nějaký zvlášť velký problém. Proto to ani za nějakou neobvyklost nepovažuji. Avšak vůči ostatním kapelám, kde zpěv zastává buď sólo zpěvák nebo kytarista příp. baskytarista, to za jakousi anomálii považovat lze.

V případě flétny si tím už nejsem zcela jist, protože existuje spousta kapel, které v obsazení flétnu či jiný sólový nástroj mají. Tady pak už záleží pouze na kapele jak s daným nástrojovým potenciálem naloží, aby se z takovéhoto neobvyklého nástroje v metalové hudbě nestalo pouhé klišé. Pokud se už kapela rozhodne zařadit takovýto nástroj do své sestavy měl by být nástrojem plnohodnotným a ne jen "do počtu", aby "obohacoval" tradiční složení.

Prozraď, prosím, kdo skládá muziku a kdo píše texty ?

Texty jsou čistě mou záležitostí, stejně tak vše okolo kapely. Hudbu tvoříme společně. Nejčastěji písně vznikají při různých "jamech" na zkouškách. Jen tak improvizujeme a když se mi něco líbí, motiv zopakujeme a dopilujeme, pokud se líbí i ostatním. Postupně se z něj vylupují další nápady až je námět na celou píseň. O konečné aranže se starám já, za občasné pomoci ostatních. Většinou ale už aranže tvořím během samotného skládání.

Nic z nápadů obsažených na "Sole Light Point..." nebylo vymyšleno doma nebo předem bez účasti ostatních členů. To ovšem platí jen částečně, neboť většinu nápadů, ne však všechny, jsme stvořili společně s Radimem v době, kdy jsem ještě hledal zbytek scházejících členů a kdy jsme hráli jen dva.

Určitě (jako většina kapel) jste i vy ovlivněni nějakými hudebními vzory nebo oblíbenci. Můžeš některé z nich vyjmenovat ? Jak moc vás ovlivnily tyto kapely ve vašich začátcích a jak v současné době ?

Ve veškerém našem snažení je cítit vlivy každého z nás. Jsme ovlivněni spoustou kapel a vlivů. Každý z nás poslouchá jinou hudbu např. Monika-flétnistka tu v převážné míře ovlivňuje klasický rock jako Jethro Tull, Led Zeppelin nebo U2. Nepohrdne ani některými doomovými kapelami nebo Pearl Jam. Radim poslouchá od Flotsam & Jetsam až třeba po Death. Třeba si občas poslechne i nějaký folk. Stejně tak i ostatní nejsou zaměřeni jen na určitý styl a druh hudby. Martinovi se líbí vše od doomu po death. Já převážně poslouchám technický death, občas nějaký doom v podání Dana Swanö a dost i jazz. Líbí se mi hodně i King Diamond nebo Tori Amos. Rád si poslechnu i starý Confessor. Toho co nás při tvoření ovlivňuje je velká spousta a výčet všech vlivů či kapel by zabral tak čtvrtinu MetalWorldu.

Výsledkem všech těchto vlivů je nahrávka "Sole Light..." a neodvažuji se odhadovat jakým směrem se naše hudba bude ubírat, až naše řady rozšíří výše zmiňovaný saxofonista, se kterým jsem nyní v jednání.

O kvalitách vaší poslední nahrávky svědčí mimo jiné i to, že se ve Sparku stala demem měsíce května. Jak se staráte o propagaci "Sole Light ..." a jak se zatím prodává ?

Nějaké zvlášť velké propagaci se nevěnuji, protože na toto mi chybí peníze. Dělám však to, na co ve svých nynějších podmínkách a situaci stačím. Během prvních dvou měsíců po vydání kazety jsem rozeslal 200 ks kazet fanouškům, do zinů, vybraných časopisů, labelů atd. Nyní ovšem distribuce poněkud stagnuje, protože v posledních cca dvou měsících se rozprodala pouze necelá stovka a nyní mám jen asi 20 posledních kusů z druhé reedice a na novou v současné době nemám peníze, ale snad se to vbrzku změní.

A to, že se "Sole Light..." stalo demem měsíce myslím vůbec nesvědčí o kvalitě nahrávky, ale jen o tom, že danému recenzentovi jsme se trefili přesně do jeho hudebního vkusu, a že se mu naše nahrávka líbila víc než nahrávky ostatní.

Tato kladná subjektivní hodnocení sice přispívají ke zvyšování našeho hudebního sebevědomí, avšak neopravňují nás k tomu, abychom svou hudbu mohli pokládat za dostatečně kvalitní. Myslím, že nikdo není natolik způsobilý či předurčený k tomu, aby kvalitu hudby dokázal posoudit. Vše je jen otázkou subjektivního názoru a hudebního vkusu a cítění.

Ještě jsme se blíže nedotkli problematiky textů. Jakou roli ve vaší tvorbě texty hrají a o čem texty jednotlivých skladeb pojednávají ?

Jsou to snad jakési filosofické úvahy, jejichž stěžejní myšlenkou je přimět čtenáře textů a zároveň posluchače hudby k jakémusi samovzdělávání, které je nejen pro duševní rozvoj jedince nutností, ale je důležité mimo jiné i pro všeobecný přehled a získané znalosti, citovost či otupělost k okolí a okolnímu prostředí.

Občas se jedná také o metaforu k určité konkrétní myšlence. Tyto myšlenky jednotlivých textů však rozebírat nebudu, neboť by to bylo na několik listů a tyto výklady by zabraly spoustu místa i času. Snad někdy příště.

Rovněž se snažím texty o určitou verifikaci svých hypotéz či názorů. Shrnuto jsou to obecné filosofické návody k přemýšlení. Těmito texty se snažím přimět posluchače hudby k jakémusi zamyšlení alespoň nad samotnou nutností myšlení v životě člověka.

Z předchozích řádků lze vypozorovat, že texty jsou neméně důležité a stejně jako hudba jsou nedílnou součástí a prostředkem k vyjádření našich nejniternějších pocitů a přesvědčení.

Prozraď co chystáte s kapelou v nejbližší budoucnosti, jaké jsou vaše plány, atd... ?

Nerad plánuji, protože většinou tyto plány na něčem ztroskotají.

Takže snad jen udělat dostatečnou promotion k "Sole Light Point..." a věnovat se koncertování, to hlavně. No a taky tvořit nové věci, protože máme věčné potíže se zkušebnou a nezkoušíme. Z toho plyne i jakási stagnace při tvorbě nových věcí, avšak asi dvě jsou už zhruba hotovy. Prvotní plán tedy je tedy eliminovat věčné stěhování se ze zkušebny do zkušebny a sehnat zkušebnu novou, ve které bychom nalezli již konečně nějaké zázemí.

Na závěr - co by jsi vzkázal vašim fanouškům a čtenářům Metal Worldu ?

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás doposud podpořili i v budoucnu snad podpoří jak zinům, kapelám, tak hlavně fanouškům, bez kterých nemá smysl cokoli dělat. Díky všem.

Díky všem, kteří to vydrželi a dočetli až sem. Děkuji i těm, kteří číst začali a po pár odpovědích to vzdali, no a i vlastně těm, kteří toto vůbec nečetli, ale přečetli si o kapele jiné. Protože všichni ti podpořili tento skvělý Metal World.

Samozřejmě všichni jsou zváni k návštěvě našich www stránek .

Děkuji za odpovědi a hodně štěstí tobě i kapele PARASOPHISMA a doufám, že se brzo uvidíme.

-osi
Copyright © 1994-2024 Parasophisma Veškerá práva vyhrazena.